Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę z życzeniami dla bibliotekarzy

W środę 8 maja, w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, w Czytelni dla Dorosłych miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu, który Dział Udostępniania i Informacji MBP ogłosił z okazji Tygodnia Bibliotek. Jego tematem był projekt kartki z życzeniami dla bibliotekarzy. Do udziału zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami placówki pomocowe: domy pomocy społecznej  w Białowieży, Kozarzach, Brańsku, Czerewkach i Białymstoku, a także działające w naszym mieście Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. W sumie na konkurs nadesłanych zostało kilkanaście prac wykonanych różnymi technikami. Znalazły się wśród nich rysunki, wyklejanki, prace z drewna, plasteliny, a nawet zrobione na drutach.

Komisja konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem wyboru najlepszych prac. Ostatecznie wszystkie placówki zostały nagrodzone i otrzymały podziękowanie oraz bony do popularnej sieci sklepów. Przyznano także kilka indywidualnych wyróżnień. Wszystkie nadesłane prace zostały wyeksponowane na wystawie, którą można obejrzeć w Galerii na Piętrze. Część oficjalną imprezy poprowadziła i nagrody wręczyła dyrektorka biblioteki pani Iwona Bielecka- Włodzimirow Potem wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.  W wydarzeniu wzięło udział 30 osób. 

Udostępnij