Czasopisma bieżące:

Angora (tygodnik)
Aura (miesięcznik)
Auto Moto (miesięcznik)

Biblioteka Publiczna (miesięcznik)
Bibliotekarz (miesięcznik)
Biebrzańskim Szlakiem (kwartalnik)
Bielski Hostineć (półrocznik)

Charaktery (miesięcznik)
Chidusz (miesięcznik)
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (kwartalnik)
Claudia (miesięcznik)
Czasopis (miesięcznik)

Dziennik Gazeta Prawna (dziennik)
Dzikie Życie (miesięcznik)

Epea(niereg.)

Farmer (miesięcznik)

Gazeta Polska (tygodnik)
Gazeta Współczesna (dziennik)
Gazeta Wyborcza (dziennik)

Gospodyni(dwumiesięcznik)

Informator Bielski(niereg.)

Karta(kwartalnik)

Kino (miesięcznik)
Kobieta i Życie (miesięcznik)
Książki. Magazyn do czytania(dwumiesięcznik)
Kurier Podlaski(tygodnik)
Kurier Poranny (dziennik)

Mam Ogród(miesięcznik)

Moje Gotowanie(miesięcznik)
Mówią Wieki (miesięcznik)

Nad Buhom i Narwoju (dwumiesięcznik)
Nasz Dziennik (dziennik)
National Geographic (miesięcznik)
Newsweek (tygodnik)

Newsweek Learning English (kwartalnik)

Niebieska Linia (dwumiesięcznik)
Niedziela (tygodnik)
Niwa (tygodnik)
Nowe Książki (miesięcznik)
Nowiny Podlaskie (tygodnik)

Opieka nad Seniorem (dwumiesięcznik)

Pani (miesięcznik)

Pismo. Magazyn opinii (miesięcznik)

Polityka (tygodnik)
Polityka Społeczna (miesięcznik)
Poradnik Bibliotekarza (miesięcznik)
Poradnik Domowy (miesięcznik)
Przegląd Prawosławny (miesięcznik)
Przegląd Sportowy (dziennik)
Przegląd Techniczny (dwutygodnik)
Przyjaciółka (dwutygodnik)

Remedium (miesięcznik)
Rzeczpospolita (dziennik)

Szlachetne Zdrowie (miesięcznik)

Świat Nauki (miesięcznik)
Świat Problemów (miesięcznik)

Twój Styl(miesięcznik)
Twórczość (miesięcznik)
Tygodnik Powszechny (tygodnik)

Viva (dwutygodnik)

Weranda Country(miesięcznik)
Wiadomości Rolnicze (miesięcznik)
Wiedza i Życie (miesięcznik)
Wieści Podlaskie (dwutygodnik)
Wychowanie w Przedszkolu (miesięcznik)

Zwierciadło (miesięcznik)

Życie Szkoły (miesięcznik)

67 tytułów(w Czytelni dla Dorosłych), w tym w języku białoruskim i ukraińskim. Są to periodyki, prasa codzienna oraz czasopisma ukazujące się nieregularnie m in. z zakresu prawa, ekonomii, ochrony środowiska, szkolnictwa, jak również wiedzy o regionie.

11 tytułów(w Czytelni dla Dzieci):

Abecadło(miesięcznik)
Guliwer (kwartalnik)
Hobby(kwartalnik)
Kumpel (miesięcznik)
Mały Artysta (miesięcznik)
Poznaj Swój Kraj (miesięcznik)
Poznaj Świat (miesięcznik)
Przyroda Polska (miesięcznik)
Świerszczyk (dwutygodnik)
Victor(dwutygodnik)
Victor Junior (dwutygodnik)

Wszystkie dostępne zasoby prasy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim  -plik  .docx  zasoby