Czasopisma bieżące:

Akcent (kwartalnik)
Artysta i Sztuka (kwartalnik)
Aura (miesięcznik)
Auto Świat (tygodnik)

Biblioteka Publiczna (miesięcznik)
Bibliotekarz (miesięcznik)
Biebrzańskim Szlakiem (niereg.)
Bielski Hostineć (półroczn.)

Charaktery (miesięcznik)
Chidusz (miesięcznik)
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (dwumiesięcznik)
Claudia (miesięcznik)
Czasopis (miesięcznik)

Dyrektor Szkoły (miesięcznik)
Dziennik Gazeta Prawna(dziennik)
Dzikie Życie (miesięcznik)

Farmer (miesięcznik)

Gazeta Polska (tygodnik)
Gazeta Współczesna (dziennik)
Gazeta Wyborcza (dziennik)

Informator Bielski(niereg.)

Kino (miesięcznik)
Kobieta i Życie (miesięcznik)
Książki. Magazyn do czytania(dwumiesięcznik)
Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz (tygodnik)
Kurier Poranny (dziennik)

Mam Ogród(miesięcznik)
Mówią Wieki (miesięcznik)

Nad Buhom i Narwoju (dwumiesięcznik)
Nasz Dziennik (dziennik)
National Geographic (miesięcznik)
Newsweek Polska (tygodnik)
Niebieska Linia (dwumiesięcznik)
Niedziela (tygodnik)
Niwa (tygodnik)
Nowe Książki (miesięcznik)
Nowiny Podlaskie (tygodnik)

Polityka (tygodnik)
Polityka Społeczna (miesięcznik)
Poradnik Bibliotekarza (miesięcznik)
Poradnik Domowy (miesięcznik)
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (miesięcznik)
Przegląd Prawosławny (miesięcznik)
Przegląd Sportowy (dziennik)
Przegląd Techniczny (dwutygodnik)
Przyjaciółka (dwutygodnik)

Remedium (miesięcznik)
Rzeczpospolita (dziennik)

Świat Nauki (miesięcznik)
Świat Problemów (miesięcznik)

Twój Styl(miesięcznik)
Twórczość (miesięcznik)
Tygodnik Angora(tygodnik)
Tygodnik Powszechny (tygodnik)

Uroda Życia(miesięcznik)

Viva (dwutygodnik)

Weranda Country(miesięcznik)
Wiadomości Rolnicze (miesięcznik)
Wiedza i Życie (miesięcznik)
Wieści Podlaskie (dwutygodnik)
Więź (kwartalnik)
Wprost (tygodnik)
Wychowanie w Przedszkolu (miesięcznik)

Zdrowie (miesięcznik)
Zwierciadło (miesięcznik)

Życie Szkoły (miesięcznik)

66 tytułów(w Czytelni dla Dorosłych), w tym w języku białoruskim i ukraińskim. Są to periodyki, prasa codzienna oraz czasopisma ukazujące się nieregularnie m in. z zakresu prawa, ekonomii, ochrony środowiska, szkolnictwa, jak również wiedzy o regionie.

11 tytułów(w Czytelni dla Dzieci):

Abecadło(miesięcznik)
Guliwer (kwartalnik)
Hobby(kwartalnik)
Kumpel (miesięcznik)
Mały Artysta (miesięcznik)
Poznaj Swój Kraj (miesięcznik)
Poznaj Świat (miesięcznik)
Przyroda Polska (miesięcznik)
Świerszczyk (dwutygodnik)
Victor(dwutygodnik)
Victor Junior (dwutygodnik)

Wszystkie dostępne zasoby prasy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim  -plik  .docx  zasoby