Czytelnia dysponuje 32 miejscami. 

Na miejscu można skorzystać z bogatego księgozbioru : encyklopedii, leksykonów i słowników, albumów, atlasów, opracowań lektur szkolnych oraz scenariuszy lekcji bibliotecznych, imprez okolicznościowych i teatrzyków szkolnych. 

Dostępne są także czasopisma . 
Czasopisma bieżące, są prenumerowane w ilości 11 tytułów służą do poszerzenia wiedzy szkolnej oraz sporządzania kartotek. Posiadamy również roczniki archiwalne czasopism. 

Katalogi:
– alfabetyczny
– rzeczowy

Kartoteki:
– zagadnieniowa
– osobowa
– literacka
– pomocy metodycznych

W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiednich informacji i materiałów należy zwrócić się o pomoc do bibliotekarza.

Materiały biblioteczne (książki, czasopisma) są udostępniane na miejscu.

Korzystanie z czytelni:
Z Czytelni dla dzieci i młodzieży może korzystać każdy, kto zapozna się z Regulaminem czytelni.