WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

MIEJSKEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELSKU PODLASKIM

ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

  1. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek” nazwa zadania „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim” – złożony w dniu 2013.08.30.

Wysokość dotacji przyznanej na ten cel ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – 1.408.414,00 zł

Wartość całkowita zadania wyniosła  1.877.885,00 zł

Wkład własny  –  469.471,00  

 

W 2014 r wykonano następujące zadania:

–  remont dachu   budynku biblioteki  (pokrycie papą termozgrzewalną)  w celu    zabezpieczenia przed zalaniem zbiorów i mienia placówki    

–  remont schodów , podjazdu dla osób niepełnosprawnych  i  zakup   schodołaza  w celu umożliwienia  osobom niepełnosprawnym poruszania  się po  obiekcie biblioteki  i  korzystanie z jej zasobów   

–  remont   sanitariatów,  ze  szczególnym uwzględnieniem   sanitariatu  przystosowanego dla osób niepełnosprawnych                    

–   wymiana  stolarki okiennej w podpiwniczeniu budynku

–   remont instalacji (centralnego ogrzewania, wentylacji , elektrycznej i odgromowej )

–  remont pomieszczeń bibliotecznych wraz z nowym wystrojem wnętrz

– remont schodów wewnętrznych  

– wymiana stolarki drzwiowej na parterze i piętrze budynku biblioteki     

– zainstalowanie , rozmieszczenie i uruchomienie sprzętu i oprogramowania    niezbędnych do transmisji sygnału Wi-Fi na terenie budynku biblioteki

      W 2015 r  trwały nadal prace remontowe polegające na: wykonaniu sufitu podwieszanego typu Barisol, dwukrotne malowanie farbą  zwykłą ścian i sufitów, układanie tapet gładkich, układanie wykładzin tekstylnych, układanie terakoty oraz  mechaniczne szlifowanie starych parkietów  mozaikowych i dwukrotne ich lakierowanie.

W miesiącu czerwcu 2015 r został rozstrzygnięty  przetarg na „Dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim”.   W ramach tego zamówienia dostarczono następujące wyposażenie: stoliki, krzesła, fotele,  mobilne ścianki ekspozycyjne, gabloty wystawowe,  regały biblioteczne, lady biblioteczne,  fotele biurowe, rolety, żaluzje typu verticale , system zawieszeń obrazów na linkach, biurka, szafki , sztalugi, potykacze.

Pod koniec sierpnia 2015 r rozstrzygnięto przetarg na   dostawę i montaż urządzeń elektronicznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim.  Dostarczono następujące  urządzenia : komputery multimedialne , laptop, serwer, zasilacze awaryjne UPS, telewizor, playstation 4, aparat fotograficzny, drukarkę kolorową , czytniki kodów kreskowych, projektor multimedialny, ekran elektryczny, system nagłaśniający i program graficzny Adobe Photoshop.

W miesiącu grudniu zakupiono  oprogramowanie Microsoft Office 2016  w ilości 15 sztuk

      Zakładane cele i rezultaty zadania w latach  2013-2015 zostały osiągnięte w całości. Teraz biblioteka jest doskonale skomputeryzowana, z darmowym dostępem do Internetu, Wi-Fi, salą audiowizualną i audiobookami. Kolorowy oddział dla dzieci wyposażony jest w Pokój Bajek i od razu zachęca najmłodszych do sięgnięcia po nowe pozycje. Już dziś biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych .

W ramach zadania  zmodernizowano obiekt  o  powierzchni 1955,98 m2. Stworzono i wyposażono dwie pracownie  komputerowe  (Kącik „Kolorowe Multimedia” – Czytelnia dla dzieci i młodzieży na parterze budynku oraz Czytelnię Internetową na piętrze ) . Łącznie  zakupiono 753 sztuk wyposażenia.

Zadanie pod nazwą   „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publiczne w Bielsku Podlaskim”  zostało wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem .

 

  1. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa . Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” nazwa zadania  „Biblioteka bez barier, remont windy i termomodernizacja budynku” –  złożony w dniu 2016.09.30.

Wpłynęło 159 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 14 . Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim znalazła się  na 4 miejscu pod względem punktacji.   W  ramach tego projektu  zostały  zrealizowane”.  następujące  zadania:                                     

– remont windyniezbędnej dla osób niepełnosprawnych i starszych   –   2017 r

– termomodernizacja budynku – w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania  i  podniesienia    estetyki placówki -2018r                                                                                                                                   

Wysokość dotacji przyznanej na ten cel ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  –  500.547,00 zł   

Wartość całkowita zadania  wyniosła  667.357,00 zł 

Wkład własny  – 166.810,00 zł