W Informatorium oferujemy:

Dostęp do internetu przez DSL do 80 MB/s,
Dostęp do poczty elektronicznej,
Wydruk materiałów,
Korzystanie z komputera i programów:
– LibreOffice 4.2 PL,
– Microsoft Office 2016 
Korzystanie z komputerowych baz danych tworzonych w MBP, w Bielsku Podlaskim:
– Katalog MAK+,
– TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE,

Pomoc pracowników w zakresie prowadzonych poszukiwań oraz przy obsłudze zainstalowanych programów