X E R O

                                          

za wykonanie kopii ustala się  następującą odpłatność:

 1. Przy nakładach od  1  do 15 sztuk
  • za format A4 – jednostronnie       –   0,30
  • za format A3 – jednostronnie       –   0,60
 2. Przy nakładach od  16  do 70 sztuk
  • za format A4 – jednostronnie        –   0,25
  • za format A3 – jednostronnie        –   0,50
 3. Przy nakładach powyżej 70  sztuk
  • za format A4 – jednostronnie        –  0,22
  • za format A3 – jednostronnie        –  0,44

                                 B I N D O W A N I E

 

L.p

Nazwa

Cena 

1

 Grzbiet  6 mm 

               6 mm  + 2 okładki foliowe

1,66                 

3,16

2

 Grzbiet 8 mm                                                  8 mm  + 2 okładki foliowe

1,72                 

3,22

3

Grzbiet 10 mm                                           

             10 mm  + 2 okładki foliowe  

2,26                 

3,76

4

Grzbiet 12,5 mm                                 

             12,5 mm  + 2 okładki foliowe

2,94                 

4,44

5

Grzbiet 16 mm                                      

             16 mm  + 2 okładki foliowe  

3,54                 

5,04

6

Grzbiet 20 mm                                    

             20 mm  + 2 okładki foliowe

4,24                 

5,74

7

Grzbiet  25 mm                                  –

              25 mm  + 2 okładki foliowe  –

5,45                 

6,95

8

Grzbiet  32 mm                                         

              32 mm  + 2 okładki foliowe   

6,10                 

7,60

9

Grzbiet  38 mm                                   

              38 mm  + 2 okładki foliowe 

6,80                 

8,30

                               

 

                                      D R U K O W A N I E

 

– strona A4          od 1 do 50          –  0,50  zł                               powyżej  50           –  0,40

                        LAMINOWANIE DOKUMENTÓW

 

laminowanie  A6            –  1,20 zł laminowanie  A5            –  1,50 zł laminowanie  A5            –  3,00 zł

                                        S K A N O W A N I E  

 

 • minimalna cena 1 skanu niezależnie od wymiaru –    1,00 zł

 

WYNAJMOWANIE POMIESZCZEŃ  (Czytelnia dla dzieci i młodzieży)

 • sala wykładowa na 50 osób wyposażona w projektor multimedialny, ekran projekcyjny i system nagłośnienia, może być wynajmowana odpłatnie osobom fizycznym i prawnym za kwotę – 80,00 zł/godz ,  450,00 zł /dzień  (8 godzin)

 

Powyższe ceny zawierają podatek VAT