X E R O

                                          

za wykonanie kopii ustala się  następującą odpłatność:

 1. Przy nakładach od  1  do 15 sztuk
  • za format A4 – jednostronnie       –   0,50
  • za format A3 – jednostronnie       –   1,00
 2. Przy nakładach od  16  do 70 sztuk
  • za format A4 – jednostronnie        –   0,40
  • za format A3 – jednostronnie        –   0,80
 3. Przy nakładach powyżej 70  sztuk
  • za format A4 – jednostronnie        –  0,33
  • za format A3 – jednostronnie        –  0,65

                                 B I N D O W A N I E

 

L.p

Nazwa

Cena 

1

 Grzbiet  6 mm 

               6 mm  + 2 okładki foliowe

1,60                 

3,60

2

 Grzbiet 8 mm                                                  8 mm  + 2 okładki foliowe

1,70                 

3,70

3

Grzbiet 10 mm                                           

             10 mm  + 2 okładki foliowe  

1,90                 

3,90

4

Grzbiet 12,5 mm                                 

             12,5 mm  + 2 okładki foliowe

2,40                 

4,40

5

Grzbiet 16 mm                                      

             16 mm  + 2 okładki foliowe  

2,80                 

4,80

6

Grzbiet 20 mm                                    

             20 mm  + 2 okładki foliowe

3,50                 

5,50

7

Grzbiet  25 mm                                  –

              25 mm  + 2 okładki foliowe  –

4,50                 

6,50

8

Grzbiet  32 mm                                         

              32 mm  + 2 okładki foliowe   

5,50                 

7,50

9

Grzbiet  38 mm                                   

              38 mm  + 2 okładki foliowe 

6,00                 

8,00

                               

 

                                      D R U K O W A N I E

 

– strona A4          od 1 do 50          –  0,60  zł                               powyżej  50           –  0,50

                        LAMINOWANIE DOKUMENTÓW

 

laminowanie  A5            –  1,50 zł                                            laminowanie  A4            –  3,00 zł

                                        S K A N O W A N I E  

 

 • minimalna cena 1 skanu niezależnie od wymiaru –    1,00 zł

 

WYNAJMOWANIE POMIESZCZEŃ  (Czytelnia dla dzieci i młodzieży)

 • sala wykładowa na 50 osób wyposażona w projektor multimedialny, ekran projekcyjny i system nagłośnienia, może być wynajmowana odpłatnie osobom fizycznym i prawnym za kwotę – 80,00 zł/godz ,  450,00 zł /dzień  (8 godzin)

 

Powyższe ceny zawierają podatek VAT