MAGAZYN ŻYDOWSKI „Chidusz”, czasopismo o kulturze, historii i tradycji żydowskiej wydawane we Wrocławiu od 2013 roku – dostępny w naszej bibliotece dzięki firmie PITax.pl Łatwe Podatki (która sponsoruje prenumeratę – czytaj więcej)