Łyki i kołtuny. Pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816)

„Łyki i kołtuny” zostały wydane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim w 2008 roku. Autorstwo książki budzi wiele wątpliwości. Oficjalnie napisał go Roch Sikorski – mieszczanin, który na przełomie XVIII i XIX wieku przez kilka kadencji piastował urząd burmistrza Bielska Podlaskiego. Jednak z ustaleń ks. dr. Eugeniusza Borowskiego, który badał pamiętnik wynika, że pierwowzorem tej postaci mógł być mieszkający wtedy w Bielsku Roch Kaczanowski. Na okładce widnieje natomiast nazwisko Kazimierza Bartoszewicza, który z całą pewnością nie był autorem pamiętnika, a jego pierwszym wydawcą.

Niezależnie od wątpliwości dotyczących autorstwa pamiętnik zawiera bardzo ciekawą treść. Czytelnik dowiaduje się jak wówczas toczyło się życie na Podlasiu, kto zamieszkiwał te tereny i jak wyglądał typowy model ówczesnej rodziny.

W 1988 r. w bielskim kościele pokarmelickim została wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona synom domniemanego bohatera pamiętników – Pawłowi i Klemensowi Kaczanowskim. Było to możliwe dzięki prawnuczce Rocha Kaczanowskiego, Francuzce Monique Brulle, która w 1987 r. trafiła do bielskiego ratusza z dokumentami potwierdzającymi jej pokrewieństwo z dawnym burmistrzem miasta.

Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim : (1928-2000)

Książka Wiesława Cieśli – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim obejmuje historię placówki od momentu jej powstania w 1928 r. aż do roku 2000. Czytelnik znajdzie tu przekrój działalności biblioteki przez kilkadziesiąt lat jej istnienia. Są w książce także sylwetki ludzi ważnych dla tego miejsca – dyrektorów i bibliotekarzy. Długie dzieje placówki opisane zostały na tle burzliwej dwudziestowiecznej historii miasta, która miała wpływ także na funkcjonowanie tej instytucji kulturalnej, która w okresie powojennym kilkakrotnie zmieniała siedziby. W książce znajdują się również dotyczące biblioteki dokumenty oraz zdjęcia dokumentujące zmiany, jakie zachodziły w placówce przez długie lata jej istnienia. Książka ta stanowi istotne źródło wiedzy nie tylko o bibliotece, ale także o historii Bielska Podlaskiego.

"Z przeszłości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim w latach 1928-2016" - publikacja w Bielskim Almanachu Historycznym

„Bielski Almanach Historyczny 2017” został wydany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej jako drugi tom cyklicznej publikacji. Nasza placówka miała swój udział w ukazaniu się książki, gdyż było to możliwe dzięki uzyskanej przez bibliotekę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji na projekt „Bielski Kramik Czytelniczy”, w ramach którego wydano almanach. Publikacja jest zbiorem artykułów naukowych napisanych przez historyków, publicystów i działaczy społecznych. Wszystkie one dotyczą lokalnej historii – dziejów naszego miasta, regionu, instytucji kulturalnych, a także osób związanych z ziemią bielską i zasłużonych dla okolicy. Wśród zamieszczonych w tym tomie almanachu artykułów znajduje się tekst dotyczący dziejów naszej biblioteki napisany przez dyrektora placówki Wiesława Cieślę.

Artykuły prasowe o naszej bibliotece

W branżowym miesięczniku „Poradnik Bibliotekarza” ukazały się dwa artykuły o naszej placówce. Zostały one opublikowane w związku z niedawnym jubileuszem dziewięćdziesięciolecia biblioteki.

W numerze 4/2020 zamieszczono tekst pracownicy Czytelni dla Dorosłych Urszuli Falkowskiej pt. „Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim z tradycją dziewięćdziesięcioletnią (1928 – 2018). W tekście opisana jest burzliwa historia MBP od momentu jej założenia poprzez II wojnę światową, okres PRL –u i lata 90 aż po dziś dzień. Wspomniane są także ważne dla biblioteki osoby, jej długoletni pracownicy. Artykuł ilustrowany został licznymi zdjęciami z różnych lat działalności placówki.

Z kolei w numerze 5/2020 opublikowano tekst Iwony Bieleckiej – Włodzimirow – animatorki kultury w naszej bibliotece. W artykule pt. „Działania kulturalno – oświatowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim w nowoczesnych wnętrzach” autorka przedstawiła szeroki zakres organizowanych w bibliotece wydarzeń i różnorodnych zajęć adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Pokazała, że dziś nasza placówka jest miejscem, która oferuje nie tylko książki, ale też wiele innych atrakcji. Dodatek do artykułu stanowią fotografie dokumentujące tę różnorodną działalność.