ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim  w 2020 r. otrzymała dofinasowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 : “Zakup nowości wydawniczych  do bibliotek publicznych”.

Priorytet 1 : “Zakup nowości wydawniczych”  został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Celem Priorytetu, realizowanego w  ramach  Programu  Wieloletniego  Narodowy  Program Rozwoju   Czytelnictwa  w latach  2016-2020,  jest  podnoszenie   atrakcyjności oferty   bibliotek  publicznych  poprzez  zwiększenie   udziału nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw naukowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Z otrzymanych środków finansowych w wysokości 19.000 zł  zrealizowano zakup 808 woluminów . Z tych środków  księgozbiór Biblioteki wzbogacił się o pozycje książkowe z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa