Czytelnia dla dorosłych dysponuje 26 miejscami.

Księgozbiór podręczny:

Księgozbiór stanowią encyklopedie, słowniki, leksykony, wydawnictwa informacyjne, literatura naukowa i popularnonaukowa.

Czasopisma bieżące:

Angora (tygodnik)
Artysta i Sztuka (kwartalnik)
Aura (miesięcznik)
Auto Świat (tygodnik)

Biblioteka Publiczna (miesięcznik)
Bibliotekarz (miesięcznik)
Biebrzańskim Szlakiem (niereg.)
Bielski Hostineć (półroczn.)

Charaktery (miesięcznik)
Chidusz (miesięcznik)
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (dwumiesięcznik)
Claudia (miesięcznik)
Czasopis (miesięcznik)

Dyrektor Szkoły (miesięcznik)
Dziennik Gazeta Prawna (dziennik)
Dzikie Życie (miesięcznik)

Epea (niereg.)

Farmer (miesięcznik)

Gazeta Polska (tygodnik)
Gazeta Współczesna (dziennik)
Gazeta Wyborcza(dziennik)

Gospodyni (dwumiesięcznik)

Informator Bielski (niereg.)

Kino (miesięcznik)
Kobieta i Życie (miesięcznik)
Książki. Magazyn do czytania(dwumiesięcznik)
Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz (tygodnik)
Kurier Poranny (dziennik)

Mam Ogród(miesięcznik)
Mówią Wieki (miesięcznik)

Nad Buhom i Narwoju (dwumiesięcznik)
Nasz Dziennik (dziennik)
National Geographic (miesięcznik)
Newsweek Polska (tygodnik)
Niebieska Linia (dwumiesięcznik)
Niedziela (tygodnik)
Niwa (tygodnik)
Nowe Książki (miesięcznik)
Nowiny Podlaskie (tygodnik)

Pani (miesięcznik)

Pismo. Magazyn opinii (miesięcznik)

Polityka (tygodnik)
Polityka Społeczna (miesięcznik)
Poradnik Bibliotekarza (miesięcznik)
Poradnik Domowy (miesięcznik)
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (miesięcznik)
Przegląd Prawosławny (miesięcznik)
Przegląd Sportowy (dziennik)
Przegląd Techniczny (dwutygodnik)

Przekrój (kwartalnik)

Przyjaciółka (dwutygodnik)

Remedium (miesięcznik)
Rzeczpospolita (dziennik)

Szlachetne Zdrowie (miesięcznik)

Świat Nauki (miesięcznik)
Świat Problemów (miesięcznik)

Twój Styl(miesięcznik)
Twórczość (miesięcznik)
Tygodnik Powszechny (tygodnik)

Viva (dwutygodnik)

Weranda Country(miesięcznik)
Wiadomości Rolnicze (miesięcznik)
Wiedza i Życie (miesięcznik)
Wieści Podlaskie (dwutygodnik)
Wychowanie w Przedszkolu (miesięcznik)

Zwierciadło (miesięcznik)

Życie Szkoły (miesięcznik)

66 tytułów, w tym w języku białoruskim i ukraińskim. Są to periodyki, prasa codzienna oraz czasopisma ukazujące się nieregularnie m in. z zakresu prawa, ekonomii, ochrony środowiska, szkolnictwa, jak również wiedzy o regionie.

Katalog komputerowy MAK+

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Kartoteki:

– zagadnieniowa: rejestruje piśmiennictwo na tematy m.in. gospodarki, polityki, nauki itp.,

– literacka: dostarcza informacji o literaturze polskiej i obcej,

– osobowa: gromadzi materiały o życiu i działalności uczonych, polityków, sportowców,

– recenzji: książek, filmów i sztuk teatralnych.

W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiednich informacji lub materiałów należy zwrócić się o pomoc do bibliotekarza. Materiały biblioteczne (książki i czasopisma), są udostępniane na miejscu.

Korzystanie z czytelni:

Z czytelni dla dorosłych może korzystać każdy, kto zarejestruje się w systemie programu MAK+ i będzie przestrzegał regulaminu czytelni.