Informacja o ofercie biblioteki

“Podziel się książką”


Informacja o akcji "Podziel się książką"

Nasza biblioteka włącza się w akcję „Podziel się książką” organizowaną przez Kinder. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do przejrzenia domowej biblioteczki i podzielenia się książkami z innymi dziećmi. Akcja trwania: od 2 do 30 listopada. zobacz więcej na: www.kinder.pl

“Podaruj wiersz” ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Inspiracją dla Fundacji im. Zbigniewa Herberta był fakt pisania przez poetę listów-wierszy do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił; ten gest ofiarowania komuś wiersza stał się impulsem do stworzenia ogólnopolskiej akcji. Uczestnicy biorący udział w akcji są zaproszeni do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś z myślą, że będzie to dla niego ważne. W ten sposób traktuje się wiersz jako dar, który można ofiarować wybranej osobie korzystając z przygotowanej przez organizatorów papeterii.

Działanie sprowadza się do czterech kroków:

1. sięgnięcie po książkę z wierszami (w domu lub w bibliotece)

2. wybranie jednego z nich

3. odręczne przepisanie wybranego wiersza

4. podarowanie go komuś – przepisanego na karcie papeterii lub w formie cyfrowej: fotografii karty z przepisanym odręcznie wierszem, lub pliku audio z nagranym odczytaniem przepisanego wiersza (nagranym np. na dyktafonie smartfona).

W Wypożyczalni dla Dorosłych czekają na Państwa: egzemplarze papeterii, przygotowanej przez organizatorów, z której można bezpłatnie skorzystać, oraz inspiracje w postaci tomów poezji znanych polskich klasyków. Zachęcamy do podzielenia się słowem pisanym, które jest formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę i podtrzymywać nadzieję, zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych czasach.

Partnerem akcji „Podaruj wiersz” jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, patronat medialny objęło Polskie Radio; akcję wspiera portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a Polski Komitet ds. UNESCO objął ją swoim honorowym patronatem.

Książki dla biblioteki przy Domu Polonijnym w Mińsku

We wrześniu nasza placówka włączyła się w akcję przekazania książek dla biblioteki przy Domu Polonijnym w Mińsku. Za pośrednictwem pana Artura Zygmuntowicza – reportera, który gościł u nas przed kilku laty, otrzymaliśmy list dyrektora Domu Polonijnego, pana Jerzego Miskiewicza, z prośbą o wsparcie. Zbierane są różnego rodzaju książki wydane po polsku – od literatury dziecięcej po tę skierowaną do dorosłych. Dzięki zbiórce mieszkający w Mińsku Polacy, ale także inni zainteresowani będą mieli łatwiejszy dostęp do polskich książek.