„Piszemo po swojomu”

W niedzielę, 18 czerwca 2023 roku o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyło się uroczyste ogłoszenie rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. W uroczystości wzięli udział laureaci i uczestnicy konkursu, ich rodziny i przyjaciele, miłośnicy literatury pisanej podlaskimi ukraińskimi gwarami, osoby zaangażowane w ukraińskie życie Podlasia. Organizatorem konkursu był Podlaski Instytut Naukowy, partnerem – Związek Ukraińców Podlasia, a współorganizatorem uroczystości Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim. Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu” trwał od grudnia 2021 r. do czerwca 2023 r. i miał na celu zachęcenie osób znających i posługujących się ukraińskimi podlaskimi gwarami do pisania utworów literackich w języku ojczystym. W konkursie wzięło udział 15 uczestników. Decyzją jury Laureatami konkursu zostali:

Kategoria „Dramat”:

І miejsce – Helena Aleksiejuk – za utwór „Timoszka”;

I miejsce – Mikołaj Roszczenko – za utwór „Buwało i nyni”.

Kategoria „Na podstawie motywów etnograficznych”:

ІІІ miejsce – Mikołaj Panfiluk – za utwór „Sołdat i nieczysta syła”.

Kategoria „Poezja”:

ІІІ miejsce – Sławomir Kulik  – za cykl wierszy;

ІІІ miejsce – Agnieszka Daniluk – za utwór „Ne howoru po swojomu”.

Kategoria „Proza”:

І miejsce – Jerzy Plewa – za cykl opowiadań;

І miejsce – Leokadia Sajewicz – za cykl opowiadań „Byli budni, byli świata, było…”.

Kategoria „Publicystyka”:

II miejsce – Krystyna Kościewicz – za utwór „Po mojomu”.

Kategoria „Wspomnienia”:

II miejsce – Nina Grygoruk – za utwór „Use powno ludi w chati”;

ІІІ miejsce – Walentyna Waszczuk – za utwór „Howoru po swojomu”.

Decyzją Jury przyznano również nagrody specjalne:

Wyróżnienie „Za duchowość poezji” – Zoja Majstrowicz;

Wyróżnienie „Za muzyczność poezji” – Marek Chmielewski;

Wyróżnienie „Za zanurzenie w historię regionu” – Mikołaj Panfiluk;

Wyróżnienie „Za wyraziste spojrzenie w twórczości publicystycznej” – Sławomir Kulik; Wyróżnienie „Za mistrzostwo słowa i subtelny humor” – Jerzy Plewa.

Decyzją Jury nagrodzono również uczestników:

Za udział w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu” oraz zainteresowanie językiem oraz kulturą ukraińską Podlasia: Arkadiusz Stosur, Irena Piwowar.

Za udział w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu” oraz „Za poszukiwanie ekspresji artystycznej w tworzeniu dużej formy literackiej”: Mikołaj Janowski.

Podczas ogłoszenia wyników konkursu literackiego nie zabrakło żywego słowa literackiego. Laureaci konkursu, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach, przeczytali fragmenty swoich utworów: Helena Aleksiejuk dramat „Timoszka”; dramat Mikołaja Roszczenki „Buwało i nyni” z powodu nieobecności autora, przeczytał Jerzy Hawryluk; Jerzy Plewa opowiadanie „Żajworonok do Ameryki pojechaw”; Leokadia Sajewicz opowiadanie z cyklu „Byli budni, byli świata, było…”.

Na zakończenie uroczystości został przeczytany list od Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce skierowany do uczestników konkursu. Do obecnych zwrócili się także szefowie instytucji biorących udział w organizacji konkursu: Maria Ryżyk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia oraz Iwona Bielecka-Włodzimirow, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim. Wydarzenie zakończył dyrektor PNI dr Grzegorz Kuprianowicz. Wyraził wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, a także mediom za rozpowszechnianie informacji o konkursie. Poinformował również o kolejnych działaniach w ramach konkursu: publikacji prac laureatów konkursu oraz spotkaniach literackich z laureatami. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem.

Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Fot. Stowarzyszenie Podlaski Instytut Naukowy.

Udostępnij