Lekcja biblioteczna

14 i 16 czerwca na lekcje biblioteczne przyszli uczniowie ZSZ Nr 1 im. J. Piłsudskiego i I LO im. T. Kościuszki pod opieką polonistki pani Moniki Dąbrowskiej-Bolesty.  Zajęcia miały charakter warsztatowy, a ich tematem była twórczość Wisławy Szymborskiej. Oprócz obejrzenia krótkiej prezentacji multimedialnej uczniowie mieli do wykonania zadania, w trakcie których musieli wykazać się kreatywnością. Tworzyli wyklejanki na wzór tych wykonywanych przez poetkę. Młodzież została podzielona na grupy, z których każda ilustrowała kolażem jeden z dwóch wierszy: „Muzeum” lub „Portret kobiecy”. Drugim zadaniem było napisanie „lepiejów” – krótkich, żartobliwych dwuwersowych rymowanek. Z oboma zadaniami młodzież poradziła sobie bardzo dobrze, powstały pomysłowe i zabawne prace.

Udostępnij