„Książka artystyczna”  – rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu

4 maja rozstrzygnięty został organizowany corocznie konkurs „Książka artystyczna” skierowany do placówek opiekuńczych dla osób dorosłych. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej formą przypominającą książkę artystyczną. W tym roku na wszystkich nadesłanych pracach pojawił się fragment wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”. Na konkurs wpłynęło osiem prac. Udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim oraz pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej w Brańsku, Białowieży, Czerewkach i Kozarzach. Uczestnicy zastosowali bardzo różne techniki plastyczne: wydzierankę, haft, wypalanie w drewnie, pojawiły się też prace w formie jajka wielkanocnego, konstrukcji przestrzennej oraz z tekstem wiersza w języku migowym. Przyznano jedną nagrodę główną i wyróżnienia równorzędne. Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w „Galerii na Piętrze”.

Udostępnij