Szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu bielskiego

W środę 6 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu bielskiego poprowadzone przez pracowników Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Uczestniczyli w nim bibliotekarze z pobliskich miejscowości, Wyszek, Bociek, Orli, Brańska i Kalnicy.

Wszystkich uczestników powitały pani Beata Zadykowicz – dyrektor Książnicy Podlaskiej oraz pani Iwona Bielecka- Włodzimirow – dyrektor naszej placówki, która przedstawiła też działalność kulturalno-oświatową MBP w czasie trwania pandemii i tuż po niej.

Szkolenie składało się z trzech modułów. Pierwszy z nich nosił tytuł „Jak zbadać efektywność bibliotek publicznych powiatu bielskiego? Projekt AFBP”, a poprowadziła go pani Joanna Trusiuk – kierownik Działu Instrukcyjno – Metodycznego Książnicy Podlaskiej, która przedstawiła statystyki dotyczące zasięgu działania bibliotek i czytelnictwa w naszym powiecie.

Kolejny temat – „Deskryptory BN – dlaczego są lepsze niż JHP BN?” omówiła pani Marianna Kalinowska- Michno, która przybliżyła uczestnikom sposób działania i funkcje deskryptorów Biblioteki Narodowej, a także porównała je ze stosowanym poprzednio Językiem Haseł Przedmiotowych.

W trzeciej części pod nazwą „Gry planszowe w bibliotekach” głos zabrał pan Grzegorz Zys. Omówił on zalety stosowania planszówek podczas bibliotecznych zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także zaprezentował uczestnikom szkolenia kilkanaście gier o różnej tematyce.

Spotkanie stanowiło świetną okazję do poszerzenia fachowej wiedzy, ale także do wymiany pomysłów na działalność i doświadczeń związanych z pracą zawodową. Pozwoliło bibliotekarzom również poznać się bliżej i zintegrować.   

Udostępnij