Spotkanie Koła Diabetyków

We wtorek 27 lutego w Czytelni dla Dorosłych odbyło się cykliczne spotkanie Koła Diabetyków i innych zainteresowanych poświęcone zdrowemu trybowi życia. Tym razem gościem była lekarka pierwszego kontaktu i diabetolog pani doktor Katarzyna Joanna Załęska, która wygłosiła prelekcję pt. „Od serca o cukrzycy”.

Pani doktor przedstawiła słuchaczom sposoby diagnozowania cukrzycy i objawy, które towarzyszą tej chorobie. Mówiła też, że w wypadku diabetyków bardzo ważne jest dbanie o serce, a więc o odpowiednią dietę, ruch, dobry sen, a przy tym unikanie stresu i używek, zwłaszcza tytoniu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także nieco o farmakoterapii cukrzycy. Pani doktor tłumaczyła jak działają poszczególne grupy leków, jakie mogą mieć skutki uboczne; mówiła również o warunkach, które trzeba spełnić by otrzymać refundację.

Podczas spotkania dostępne były bezpłatne broszury i ulotki dotyczące bezpiecznego                       i higienicznego podawania insuliny oraz życia z cukrzycą. Udział wzięło 36 osób.

Udostępnij