Spotkanie Koła Diabetyków

We wtorek 14 listopada w Światowym Dniu Cukrzycy w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie bielskiego Koła Diabetyków. Prelegentką była jego przewodnicząca pani Irena Taranta. Wykład dotyczył objawów i sposobów leczenia cukrzycy. Słuchacze dowiedzieli się jakie są typy tej choroby i jakie objawy powinny nas zaniepokoić i skłonić do przyjrzenia się swojemu zdrowiu. Mowa była także o sposobach leczenia choroby oraz bardzo niebezpiecznych następstwach zaniedbań w terapii, takich jak udar mózgu, zawał serca, choroby nerek, oczu czy stopa cukrzycowa. Prowadząca zwróciła też uwagę na to w jaki sposób udzielić diabetykowi pierwszej pomocy w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Podkreśliła, by nie pozostawać obojętnym, bo taka pomoc jest bardzo ważna, a nawet może uratować życie.

Udostępnij