Spotkanie autorskie z Markiem Chmielewskim

Dnia 24 listopada w Czytelni dla Dorosłych odbyło się pierwsze ze spotkań w ramach współpracy podjętej z II Liceum Ogólnokształcącym im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Spotkania z działaczami społecznymi, autorami książek popularyzujących Podlasie, działaczami kulturalnymi ze stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i instytucji kultury działających na Podlasiu będą dotyczyć wielokulturowości regionu, miejsca barwnego, zróżnicowanego kulturowo, posiadającego wiele wyjątkowych – wartych odkrycia – cech, zwyczajów, powiedzeń, wierzeń.

Gościem dzisiejszego spotkania był Marek Chmielewski – sołtys wsi Orla na Podlasiu, społecznik, aktywista kulturowy, angażujący się we wszystkie działania upamiętniające historię Żydów orlańskich. W rozmowie z dyrektorką biblioteki Iwoną Bielecką-Włodzimirow poruszono temat początków i przyczyn podjęcia działań aktywizacyjnych w obszarze zachowania dziedzictwa kulturowego Orli, a także sposobu rozumienia pojęcia „wielokulturowość” i sposobów w jakich ona się objawia na Podlasiu. Poprzez barwne opowieści, wspomnienia gość spotkania przekonywał młodzież do poszukiwań własnych korzeni, a także odnajdywania elementów różnych kultur pozostałych w naszym otoczeniu – w sferze języka, architekturze czy wierzeniach.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I c i I d wraz z dyrektorem Włodzimierzem Wawulskim oraz nauczycielkami Krystyną Boroń i Aleksandrą Ostapczuk.

Udostępnij