Spacer z przewodniczką PTTK śladami Jarosława Kostycewicza

W słoneczne sobotnie przedpołudnie 16 września 2023 r. Dział Udostępniania i Informacji MBP zaproponował dorosłym czytelnikom kolejny już spacer historyczny ulicami Bielska Podlaskiego. Poprowadziła nas, jak poprzednio, pani Iwona Zinkiewicz – przewodniczka PTTK i leśnik.

Wrześniowa wycieczka wiodła śladami Jarosława Kostycewicza –  urodzonego w Pasynkach działacza społecznego, żołnierza I wojny światowej, a przede wszystkim nauczyciela, założyciela i pierwszego dyrektora II LO z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza.

Podczas spaceru odwiedziliśmy  wiele miejsc związanych z bohaterem wydarzenia, poznaliśmy też szczegóły z jego życia i działalności. Wyruszyliśmy spod ratusza. Nieopodal niego znajdował się pierwszy przystanek na naszej trasie – budynek kojarzący się z kultowym filmem „Znachor”. Jak mówiła pani przewodnik, krótko po wojnie znajdowała się tam państwowa apteka, w której pracowała córka Jarosława Kostycewicza. Dalej udaliśmy się w kierunku dzisiejszego kościoła Matki Boskiej z Góry Karmel, którego budynek niegdyś był cerkwią prawosławną. Tam wysłuchaliśmy opowieści o przodkach bohatera spaceru, których duża część była duchownymi, a jeden z nich pracował w naszym mieście.

Trasa wiodła ulicą Kazimierzowską w stronę dawnej wsi Dubicze, dziś włączonej do miasta, znajdującej się niedaleko biblioteki. Tu w dwudziestoleciu międzywojennym Jarosław Kostycewicz mieszkał ze swoją rodziną.

Idąc dalej zatrzymaliśmy się obok cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy przy ulicy Jagiellońskiej. Tutaj pani przewodnik kontynuowała opowieść o rodzinie Kostycewicza.

Na koniec udaliśmy się do miejsca najbardziej kojarzącego się z tą postacią, a mianowicie do II LO z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza. Tam przywitał nas pan dyrektor Włodzimierz Wawulski, który krótko opowiedział o czasach, w których dyrektorem szkoły był Jarosław Kostycewicz. Spacer zakończyliśmy wspólnym zdjęciem w holu liceum pod umieszczoną tam tablicą poświęconą jego założycielowi.

W wydarzeniu wzięli udział sympatycy biblioteki zainteresowani historią miasta – od dzieci po seniorów. Byli z nami również uczniowie II LO.

Udostępnij