Narodowe Czytanie powieści „Nad Niemnem”

W sobotę 9 września 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zaproponowała wspólne odkrywanie piękna powieści “Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej w ramach cyklicznego wydarzenia „Narodowe Czytanie”, które w tym roku odbyło się w skansenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu na miejsce zawiózł elektryczny autobus komunikacji miejskiej dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Komunalnego S.A. Przejazd ulicami Bielska Podlaskiego ku sielankowej scenerii jego przedmieść był doskonałym wprowadzeniem do pozytywistycznych krajobrazów.

Wyjątkową literacką podróż zainaugurowała dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Iwona Bielecka-Włodzimirow, która po wstępnym powitaniu wprowadziła pokrótce w tematykę utworu, życiorys autorki powieści oraz wskazała, który fragment będzie uroczyście odczytany. 

W czytaniu “Nad Niemnem” wzięło udział wiele znamienitych gości; samorządowcy: Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, Wicestarosta Bielski Piotr Bożko, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, Radna Rady Miasta Bielsk Podlaski Iwona Kołos oraz przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim kom. Agnieszka Dąbrowska, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim st. kpt. Marcin Turkowicz i Nadleśnictwa Bielsk st. specjalista służby leśnej Marcin Romańczuk. Udział też wzięła Dyrektorka Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik i Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie Aneta Barszczewska. Ponadto do czytania zaproszeni zostali reprezentanci organizacji pozarządowych, m.in.: dr Grzegorz Kuprianowicz ze Stowarzyszenia Podlaski Instytut Naukowy, Przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku Tamara Rusaczyk, literatka Irena Piwowar, Urszula Bisz-Zdanowicz z Fundacji Unitalent, tłumaczka Jolanta Aleksandruk-Foulds a także młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewicza wraz z Dyrektorem Włodzimierzem Wawulskim i nauczycielką Joanną Jakimiuk oraz z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim wraz z bibliotekarką Wiolettą Korolczuk. Nie zabrakło też czytelniczek i sympatyków biblioteki, którzy podjęli się głośnego odczytania fragmentu tekstu.

Po odczytaniu kulminacyjnego rozdziału V powieści wspólnie udano się z chłopskiej chaty do sąsiadującego domu mieszczańskiego na poczęstunek.

Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca biografii Elizy Orzeszkowej, miejsc, z którymi była związana pisarka, a także jej twórczości. Przedstawiła ją dyrektorka Iwona Bielecka-Włodzimirow, uzupełniając ciekawymi faktami z bogatego i burzliwego życiorysu pisarki, a także omawiając trudny moment historyczny w jakim znalazł się naród polski po Powstaniu Styczniowym.

Całe wydarzenie rozpoczynał i kończył występ muzyczny pod kierunkiem Doroteusza Fionika.  Rozbrzmiewały też w plenerze dźwięki akordeonu ucznia II LO Igora Lewczuka – ucznia klasy 1 z II LO, co tworzyło wyjątkowy nastrój.

Narodowe Czytanie jest to akcja ogólnopolska odbywająca się już XII raz pod patronatem Pary Prezydenckiej, zachęcająca rokrocznie do wspólnego czytania wybranej lektury klasyków polskiej literatury.

Udostępnij