Lekcja biblioteczna

W czwartek 30 listopada na lekcję biblioteczną do Czytelni dla Dorosłych przyszli uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej pod opieką polonistki pani Barbary Żurek i nauczyciela- bibliotekarza pani Wiolety Korolczuk. Zajęcia nosiły tytuł „Polski pozytywizm czyli literatura po powstaniu styczniowym”. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną o epoce i wysłuchała krótkiego wykładu. Przedstawione zostały sylwetki najważniejszych twórców okresu pozytywizmu i ich dzieła. Uczniowie posłuchali również utworu Jacka Kaczmarskiego „Lalka czyli polski pozytywizm”.

Udostępnij