Finisaż projektu „Społem, czyli razem!”

Od kwietnia do listopada 2023 r. Miejska Biblioteka w Bielsku Podlaskim stała się miejscem spotkania uczniów z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim oraz osób starszych, przed laty zawodowo związanych ze „Społem” Powszechną Spółdzielni Spożywców w Bielsku Podlaskim. 15 listopada miało miejsce podsumowanie międzypokoleniowych działań, które odbywały się w ramach projektu „Społem, czyli razem!”. W spotkaniu wzięli udział jego uczestnicy, przedstawiciele szkoły i spółdzielni oraz burmistrz Jarosław Borowski, którzy dzielili się refleksjami i wrażeniami z podejmowanych działań. Atmosfera spotkania była odzwierciedleniem tej, jaka panowała podczas całego projektu. Klimat życzliwości, zrozumienia i otwartości pomógł zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom otworzyć się na wzajemną współpracę, której efektem jest mobilna gra terenowa  „Afera”, wystawa prezentująca prowadzony przez bielską spółdzielnię Ośrodek „Praktyczna Pani” oraz najnowsze dzieło, zaprezentowany podczas spotkania, folder „Przepisy na czasy kryzysu”. Mamy nadzieję, że udział w projekcie był dla jego uczestników czasem inspirującym, zachęcającym do podejmowania kolejnych, międzypokoleniowych działań.

Więcej o projekcie „Społem, czyli razem” na stronie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim w zakładce „Projekty”.

https://biblioteka-bielsk.pl/projektybielskie-integracje-czytelnicze-zadanie-realizowane-w-mbp-w-2020-r/spolem-czyli-razem/

fot. J. Rudko

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Udostępnij