“Dyskryminacja od kuchni”

6 kwietnia 2024 r. w Czytelni dla Dorosłych odbyły się warsztaty pn. “Dyskryminacja od kuchni” o charakterze kulinarnej i społecznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Luwia z Białegostoku. Głównym celem wydarzenia było promowanie zdrowego stylu życia poprzez wegańskie jedzenie oraz podniesienie świadomości na temat age’yzmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, zwłaszcza w kontekście osób starszych.

Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki, w trakcie której omówiono różne formy dyskryminacji ze względu na płeć i wiek. Dyskusja ta była szczególnie istotna w kontekście społeczeństwa starzejącego się i potrzeby zrozumienia problemów z nim związanych, takich jak wykluczenie społeczne.

Następnie uczestnicy przystąpili do części praktycznej warsztatów, które skupiły się na przygotowywaniu potraw bez gotowania, opartych głównie na roślinach strączkowych i orzechach. Wykorzystano blendery do przygotowywania past do chleba oraz innych dań wegańskich. Uczestnicy mieli okazję aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu potraw, dzięki czemu mogli zdobyć praktyczne umiejętności kulinarnych eksperymentów.

Nieodpłatne warsztaty były nie tylko okazją do nauki nowych umiejętności kulinarnych, ale również do refleksji nad problemami społecznymi oraz do poszukiwania rozwiązań na rzecz budowania bardziej otwartego i akceptującego społeczeństwa dla osób w każdym wieku.

Warsztaty dofinansowano ze środków publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Wzięły w nich udział 23 osoby.

Udostępnij