„Wielokulturowość Bielska Podlaskiego” – spacer z przewodniczką

Dni między 8 a 15 maja to tradycyjny już termin Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jego tegoroczna, 21 edycja odbywa się pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. By potwierdzić te słowa nasza placówka wyszła do odwiedzających z ofertą wielu zajęć i wydarzeń odbywających w tych dniach.

Jedną z propozycji był  spacer z przewodniczką po naszym mieście. To już piąte tego rodzaju wydarzenie organizowane przez MBP cyklicznie, dwa razy do roku. Poprowadziła nas, jak poprzednio, pani Iwona Zinkiewicz – przewodniczka PTTK, leśnik, autorka książek  i artykułów o historii podlaskich miejscowości. Tematem spaceru była wielokulturowość Bielska Podlaskiego. Podczas przechadzki z kamerą towarzyszyli nam też dziennikarze białostockiego oddziału Telewizji Polskiej.

Wycieczkę rozpoczęliśmy przed ratuszem, na Placu Jana Pawła II. Stamtąd wyruszyliśmy w kierunku pobliskiej ulicy Kazimierzowskiej i Placu Pamięci Żydów Bielska Podlaskiego, na którym znajduje się również pamiątkowa tablica poświęcona tej społeczności. Tutaj pani przewodnik opowiedziała nam o wielowiekowej historii obecności Żydów w mieście, o ich tradycyjnych zajęciach, sposobie życia i domach modlitwy zburzonych w czasie drugiej wojny światowej. Nawiązała też do tragicznego losu, który spotkał tych ludzi po wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej: belskim getcie, wywózkach i Zagładzie. Przytoczyła też wspomnienia starszych mieszkańców okolicy, którzy pamiętali Żydów sprzed wojny, podkreślając przy tym, że ówczesne stosunki polsko- żydowskie w Bielsku były dobre, a miasto uchodziło za bezpieczne dla osób wyznania mojżeszowego. Pani przewodnik wspomniała też o czasach powojennych, gdy ocalali z Holocaustu Żydzi chętnie się tu osiedlali. Ostatecznie jednak społeczność ta zniknęła z miasta w latach sześćdziesiątych.

Następnym przystankiem na trasie był kościół pw. Matki Boskiej z Góry Karmel. Tutaj spacerowicze poznali jego długą i zawiłą historię. W XIX i w pierwszej połowie XX wieku budynek był bowiem cerkwią prawosławną i unicką, a katolikom zwrócono go w latach 50. Poznaliśmy też dzieje zabudowań klasztornych – w wieku XIX mieściło się tu więzienie,  w którym przetrzymywano i.in. powstańców styczniowych, potem była tam szkoła krawiecka, po drugiej wojnie światowej  siedziba UB, a następnie poczta, szkoła muzyczna i przedszkole.

Następny punkt na trasie spaceru to Kościół Chrześcijan Baptystów na Kazimierzowskiej. Tutaj pani przewodnik przybliżyła dzieje protestantyzmu w Bielsku i na Podlasiu, opowiedziała też tragiczną historię bielskiego mieszczanina zabitego za wiarę.

Ostatnim punktem naszej wycieczki była cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego. Poznaliśmy historię tej świątyni oraz burzliwe dzieje prawosławia i grekokatolicyzmu w naszej okolicy. Historia tych dwóch wyznań splatała się bowiem ze sobą, zwłaszcza w XIX wieku, gdy zarówno świątynie jak i wierni zmieniali przynależność religijną.

W sobotnie przedpołudnie spacerowicze odkrywali miasto wielu kultur. Ich ślady nie zawsze są już wyraźne i powszechnie znane, ale warto się o nich dowiadywać, poznawać je i pamiętać.

W wydarzeniu uczestniczyło 20 osób.

Udostępnij