Wernisaż wystawy i wykład dla uczniów II LO

W piątek 15 grudnia w Czytelni dla Dorosłych miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Dziedzictwo prawosławnego monasteru św. Mikołaja Cudotwórcy w Bielsku Podlaskim” przygotowanej przez Doroteusza Fionika z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

W ramach wernisażu odbył się również wykład autora wystawy skierowany do pierwszoklasistów z II LO, którzy kolejny raz odwiedzili bibliotekę w ramach nawiązanej niedawno współpracy i realizacji przedmiotu szkolnego o nazwie Wielokulturowe Podlasie. Młodzieży towarzyszyła nauczycielka pani Aleksandra Ostapczuk.

Autor wystawy opowiadał licealistom i innym przybyłym sympatykom biblioteki o dziejach powstałego w XVI w. w naszym mieście prawosławnego monasteru św. Mikołaja Cudotwórcy. Omówił długą i burzliwą historię tego miejsca opisaną w źródłach historycznych i zachowaną na fotografiach i mapach. Przywołał ważne postacie związane       z tym miejscem kultu religijnego i ich zasługi dla jego rozwoju. Wspomniał również               o zbudowanej w latach 90. kaplicy, stojącej na miejscu monasteru i cerkwi, które spłonęły     w czasie II wojny światowej. Prelegent w barwny i ciekawy sposób nawiązywał też do wydarzeń historycznych mających miejsce w naszym mieście, m. in. do sejmu bielskiego czy przygotowań do podpisania unii lubelskiej.

Wystawę można oglądać w Czytelni dla Dorosłych.

Udostępnij