VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa 18.11.2022

Dnia 18 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa współorganizowana przez naszą placówkę. Tytuł tegorocznego spotkania brzmiał „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” i związany był z 75 rocznicą akcji „Wisła”. Wszystkich przybyłych powitał pan Grzegorz Kuprianowicz prowadzący wydarzenie. Podczas konferencji z referatami występowali zarówno działacze Związku Ukraińców Podlasia oraz osoby związane z naszym regionem, działającymi tu instytucjami publicznymi jak również naukowcy z Polski i Ukrainy. Wydarzenie podzielone było na trzy sesje. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „Procesy migracyjne na Podlasiu: od średniowiecza po XXI wiek” głos zabrali m.in. Jerzy Gawryluk, Aneta Prymaka, Mirosław Reczko czy Maria Ryżyk. Druga sesja konferencji nosiła tytuł „Historia i kultura Podlasia”.     W jej trakcie wystąpili m. in. Ludmiła Łabowicz, Larysa Łukaszenko czy Bazyli Krupicz.

 W trzeciej części pt. „Podlasie w świetle badań językoznawczych” referaty wygłosili m. in. Michał Sajewicz, Jurij Hromyk, Lubow Frolak  i Jurij Hrycewicz. Pomiędzy sesjami otwarta została wystawa pt. „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla kościoła prawosławnego”. Zaprezentowano też laureatów wręczonej niedawno po raz pierwszy Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2022 rok.   W czasie konferencji uczczono także jubileusz osiemdziesięciolecia dr Mikołaja Roszczenki. Naukowcowi wręczono z tej okazji dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy”. W wydarzeniu udział wzięło 50 osób.

Udostępnij