Promocja książki “Szastały, Stryki. Mój pierwszy świat”

W niedzielę 10 marca o godzinie 15 odbyła się uroczysta promocja książki “Szastały, Stryki. Mój pierwszy świat” autorstwa leśniczki i przewodniczki PTTK, Iwony Zinkiewicz. Wydawcą publikacji jest Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Książka, będąca wspomnieniową opowieścią o wsiach dzieciństwa autorki, przyciągnęła liczne grono osób związanych z omawianymi miejscowościami. Wśród uczestników spotkania można było dostrzec zarówno mieszkańców z tych terenów, jak i osoby związane z nimi rodzinnie i relacyjnie.

Spotkanie poprowadzili Walentyna Szwed oraz Doroteusz Fionik, którzy wprowadzili zgromadzonych w świat przedstawiony przez autorkę. Na początku i na zakończenie wydarzenia chór męski Osoczniki wykonał tradycyjne pieśni ludowe, które od wieków towarzyszą życiu na Podlasiu.

Po oficjalnej części spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję do wypowiedzenia się na forum, był to moment wymiany wspomnień oraz podzielenia się refleksjami na temat treści książki i własnych doświadczeń związanych z wiejskim życiem. Poczęstunek, który został przygotowany na zakończenie, umożliwił także bardziej swobodne kontynuowanie rozmów przy kawie i słodyczach.

Promocja książki “Szastały, Stryki. Mój pierwszy świat” była nie tylko okazją do poznania kolejnej interesującej pozycji literackiej dokumentującej życie regionu, lecz także do spotkania się z ludźmi związanych z opisywanymi miejscowościami oraz przeżycia chwil pełnych wspomnień i refleksji nad przeszłością i współczesnością wiejskiego życia.

W spotkaniu wzięło udział 120 osób.

Udostępnij