Prezentacja albumu „Klimaty Podlasia. Wielokulturowość”

Wczoraj w czytelni dla dorosłych odbyło się spotkanie prezentujące album Jerzego Rajeckiego „Klimaty Podlasia. Wielokulturowość”.

Twórczość znanego podlaskiego fotografa, to opowieść o swojskości, fascynacji płynącej z głębi spotkań z tutejszym folklorem, ludźmi, miejscami. Zapis tego, co wciąż żywe w podlaskiej kulturze, a przejawia się w jej wielokulturowości, obrzędowości. Wydarzenie było okazją do zanurzenia się w lokalnym klimacie uchwyconym przez bystre oko autora, przyjrzenia się tęsknotom wynikającym z potrzeby życia w zgodzie z naturą i jej rytmem. Fotografowi towarzyszyła znana podlaska poetka Barbara Goralczuk, która pięknie dopełniała historię odkrywania Podlasia w nieustającym zachwycie i poszanowaniu lokalnych tradycji.

Zainteresowanych zakupem albumu, odsyłamy na stronę www.facebook.com/Klimaty-Podlasia.

Udostępnij