Patroni roku 2023

W poniedziałkowe przedpołudnie 30 października w Czytelni dla Dorosłych świętowano urodziny dwojga patronów bieżącego roku: stulecie Wisławy Szymborskiej i 230 rocznicę  w przypadku Aleksandra Fredry. Z tej okazji z montażem słowno- muzycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczyciela- bibliotekarza pani Agnieszki Kordiukiewicz wystąpili uczniowie I LO im. T. Kościuszki. Młodzi ludzie przybliżyli słuchaczom życie i twórczość obojga literatów, recytowali też fragmenty utworów Fredry: „Zemsty” oraz „Pawła i Gawła”. Montaż został wzbogacony prezentacją multimedialną, a w tle zabrzmiał fragment „Wiosny” z „Czterech pór roku” A. Vivaldiego. Na widowni zasiedli pierwszoklasiści z II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza, którzy przyszli do nas pod opieką nauczyciela-bibliotekarza pani Katarzyny Ignatiuk, a także członkowie bielskiego Koła Diabetyków.

Udostępnij