„Parafia Malesze. Historia i kultura”

W piątek 17 lutego o godz. 18.00 w czytelni na parterze miała miejsce prezentacja publikacji Doroteusza Fionika „Parafia Malesze. Historia i kultura”. Jest to kolejna z serii, z zachowaniem szaty graficznej, publikacja Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach dotycząca historii regionu powiatu bielskiego.

Ramy spotkania stanowił występ męskiej grupy śpiewaczej „Osocznicy” – rozpoczęto i zakończono go śpiewem. W trakcie spotkania autor podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem nad gromadzeniem materiałów do publikacji, przywołał pokrótce historię parafii Malesze, a także wspomniał o rodzinach wymienionych na kartach książki. Jego opowieść była przeplatana rozmową z przybyłymi na spotkanie potomkami rodziny Wróblewskich i osobami zainteresowanymi powstaniem publikacji, m.in. z wicestarostą powiatu bielskiego Piotrem Bożko.

Prezentację urozmaiciło publiczne odtworzenie fragmentu filmu w reżyserii Piotra Łozowika „Prywieli nas siudy pieśni naszych bat’kuow”, którego akcja działa się w Maleszach i opowiadała historię badań etnograficznych przeprowadzonych przez studentów latem 1969 roku. Uczestnicy spotkania mieli okazję usłyszeć próbkę zebranych w tamtym czasie nagrań w postaci krótkich opowiastek Maleszan i przywoływanych przez nich anegdot. Płyta cd z nagraniami ze wsi Malesze stanowią dodatek multimedialny do książki i składają się na całość publikacji.

Udostępnij