Lekcja biblioteczna

13 kwietnia na lekcję biblioteczną do Czytelni dla Dorosłych przyszli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego pod opieką nauczyciela-bibliotekarza pani Doroty Margańskiej i polonistki pani Moniki Dąbrowskiej –Bolesty. Tematem zajęć było literackie pokolenie Kolumbów, czyli literaci tworzący w czasie drugiej wojny światowej. Przy pomocy prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się nieco o ówczesnych realiach, poznali sylwetki i najważniejsze motywy twórczości przedstawicieli pokolenia wojennego. Dowiedzieli się również o obecności ich spuścizny w kulturze popularnej – muzyce i kinie. Wysłuchali także jednego z utworów Baczyńskiego w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Udostępnij