“Książka artystyczna”

wpis w: Bez kategorii | 0

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje konkurs plastyczny “Książka
art
ystyczna” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypada w
dniu 23.04.2021 roku.

Celem konkursu jest propagowanie książki i rozwijanie czytelnictwa. Czytanie
jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie. Kształtuje wrażliwość i
rozbudza wyobraźnię. Konkurs ma na celu dalszą współpracę z Domami Pomocy
Społecznej, gdzie w dobie pandemii kontakt jest ograniczony.

Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres biblioteki do 12.04.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.04.2021 roku w Czytelni dla Dorosłych
MBP w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu „Książka artystyczna”

  1. Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim  Dział Udostępniania i Informacji

  1. Tematyka konkursu

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

III. Cele konkursu:

*Propagowanie wiedzy o książce i literaturze.

*Rozbudzanie wrażliwości artystycznej.

* Rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia.

* Inspirowanie uczestników do poszukiwania nowych form artystycznych.

* Rozwijanie zdolności manualnych.

* Zapis własnych wrażeń, odczuć i refleksji związanych z książką za pomocą języka sztuki.

* Współpraca biblioteki z Domami Pomocy Społecznej.

 

  1. Warunki konkursu:

* Zadaniem uczestników jest przedstawienie książki jako obiektu artystycznego w technice „książka   artystyczna”

* Tematyka prac jest dowolna.

* Prace mogą być  wykonane dowolną  techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itp.). Całość powinna przyjmować formę  „książki artystycznej” : tradycyjnej, unikatowej, rzeźby.

* Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru, drewna, szkła, metalu czy  tworzyw sztucznych.

* Format prac jest dowolny.

*Do pracy może być dołączony opis zawierający informacje na temat oglądania/czytania książki i ekspozycji.

*Pracę należy podpisać.

*Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dorosłych MBP lub nadesłać pocztą na adres biblioteki do 12.04.2021 roku.

*Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.04.2021 roku przez komisję powołaną przez  

 Organizatora bez udziału uczestników ze względu na COVID-19.

*Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 

  1. Informacje końcowe:
  2. Praca powinna być trwała, dobrze przygotowana i zabezpieczona przed zniszczeniem.
  3. Zgłoszone prace do konkursu nie będą zwracane autorom.
  4. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w „Galerii na Piętrze” w MBP w Bielsku

    Podlaskim.

  1. W razie zmiany terminu i formy rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną o tym powiadomieni.
  2. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP pod numerem telefonu 857302107
Udostępnij