„Książka artystyczna”

   Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny organizuje konkurs plastyczny „Książka artystyczna” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypada w dniu 23.04.2022 roku.

     Celem konkursu jest propagowanie książki i rozwijanie czytelnictwa. Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie. Kształtuje wrażliwość i rozbudza wyobraźnię. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat książki artystycznej oraz prezentację nadesłanej twórczości.

Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres biblioteki do 22.04.2022 r.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.04.2022 roku w Czytelni dla Dorosłych MBP w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu „Książka artystyczna” II edycja

  1. Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim  Dział Udostępniania i Informacji

  1. Tematyka konkursu

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

III. Cele konkursu:

*Propagowanie wiedzy o książce i literaturze.

*Rozbudzanie wrażliwości artystycznej.

* Rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia.

* Inspirowanie uczestników do poszukiwania nowych form artystycznych.

* Rozwijanie zdolności manualnych.

* Zapis własnych wrażeń, odczuć i refleksji związanych z książką za pomocą języka sztuki.

* Współpraca biblioteki z Domami Pomocy Społecznej.

* Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim.

* Współpraca z organizacjami pozarządowymi: ( Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim).

* Upowszechnianie wiedzy na temat książki artystycznej oraz prezentacja twórczości w/w organizacji

    z którymi biblioteka współpracuje,   do których zostało skierowane zaproszenie do wzięcia udziału 

    w konkursie.

IV. Warunki konkursu:

* Głównym  tematem przewodnim książki artystycznej będzie tekst ozdobny, który ma być 

   wykonany dowolną techniką: wypalanie, haft, filcowanie, kaligrafia, wyklejanie oraz inne   

   techniki. Tekst jest dołączony do regulaminu („Nic dwa razy”- Wisława Szymborska)  

  (fragment lub całość)

* Zadaniem uczestników jest przedstawienie książki jako obiektu artystycznego w technice „książka

   artystyczna”.

* Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru, drewna, szkła, metalu czy

  tworzyw sztucznych.

* Format prac jest dowolny.

*Pracę należy podpisać.

*Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dorosłych MBP lub nadesłać pocztą na adres biblioteki

 do 22.04.2022 roku.

*Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.04.2022 roku przez komisję powołaną przez  

 Organizatora, a o werdykcie uczestnicy zostaną powiadomieni.

*Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

V. Informacje końcowe:

  1. Praca powinna być trwała, dobrze przygotowana i zabezpieczona przed zniszczeniem.
  2. Zgłoszone prace do konkursu nie będą zwracane autorom.
  3. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w „Galerii na Piętrze” w MBP w Bielsku

    Podlaskim.

  1. W razie zmiany terminu i formy rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną o tym powiadomieni.
  2. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP pod

   numerem telefonu 857302107 wew.22

Udostępnij