Kreatywne soboty

Zachęcamy do codziennego świętowania dnia Ziemi. Przyglądania się naszym nawykom zakupowym, żywieniowym, sposobowi w jaki myślimy o Sobie, innych, w jaki sposób traktujemy Matkę Ziemię i wszystko, co na niej żywe.

A 22 kwietnia 2023 zapraszamy do biblioteki na zajęcia w ramach Kreatywnych Sobót, by wspólnie celebrować to święto.

Plakat informujący o zdarzeniu
Udostępnij