Konkurs plastyczny „Zakładka do książki ”

Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny organizuje konkurs plastyczny „Zakładka do książki ” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypada w dniu 23.04.2023 roku.

Celem konkursu jest propagowanie książki i rozwijanie czytelnictwa. Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie. Kształtuje wrażliwość i rozbudza wyobraźnię. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat książki artystycznej oraz prezentacji twórczości pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i dalszej z nimi współpracy.

Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres biblioteki do 27.04.2023 r.   

O rozstrzygnięciu konkursu wszystkie zainteresowane osoby zostaną powiadomieni.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

                 Regulamin konkursu „Zakładka do książki”

 „…Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki…”

 1. Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim  Dział Udostępniania i Informacji

2. Tematyka konkursu

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypada 23.04.2023 roku.

3. Cele konkursu:

* Propagowanie wiedzy o książce i literaturze.

* Rozbudzanie wrażliwości artystycznej.

* Rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia.

* Inspirowanie uczestników do poszukiwania nowych form artystycznych.

* Rozwijanie zdolności manualnych.

* Promocja czytelnictwa.

* Współpraca biblioteki z Domami Pomocy Społecznej.

4. Warunki konkursu:

* Zadaniem uczestników jest przedstawienie zakładki  do książki jako obiektu artystycznego.   

* Tematyka prac jest dowolna.

* Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itp.). Całość powinna przyjmować formę  „zakładki do książki”.

* Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru, drewna, szkła, metalu czy tworzyw sztucznych.

* Format prac jest dowolny.

* Pracę należy podpisać.

* Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dorosłych MBP lub nadesłać pocztą na adres biblioteki do 27.04.2023 roku.

* Rozstrzygnięciem  konkursu zajmie się   komisja powołana przez  Organizatora

* O werdykcie konkursu wszystkie zainteresowane osoby zostaną poinformowane.    

* Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

5. Informacje końcowe:

  1. Praca powinna być trwała, dobrze przygotowana i zabezpieczona przed zniszczeniem.
  2. Zgłoszone prace do konkursu nie będą zwracane autorom.
  3. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w „Galerii na Piętrze” w MBP w Bielsku

    Podlaskim.

  1. W razie zmiany terminu i formy rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną o tym powiadomieni.

5. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP pod numerem telefonu 85730210

Udostępnij