„Fotografujcie sercem” – spotkanie z Iwoną Zinkiewicz

4 listopada w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie z przewodniczką PTTK panią Iwoną Zinkiewicz pt „Fotografujcie sercem. Fotografowie Bielska Podlaskiego i okolic”. Opowiadała ona o ludziach, którzy na przestrzeni ostatniego stulecia utrwalali naszą okolicę na kliszach, m.in. o Zeliku Wilku, Henryku Rogozińskim, państwu Szałkowskich czy Stefanie Zinkiewiczu, którego wnuczka – pani Maria Stepaniuk – była gościem specjalnym wieczoru. Pokazała ona zebranym wiele pamiątek po swoim dziadku, m. in. robione przez niego zdjęcia pochodzące nie tylko z Bielska czy aparat fotograficzny wraz ze statywem. Pani Zinkiewicz przybliżyła słuchaczom historię fotografii i fotografów z naszego miasta, wspominała niektórych z nich, a także osoby uwiecznione na pokazywanych przez nią starych zdjęciach. Dzięki starym fotografiom publiczność mogła także przypomnieć sobie jak wyglądały niektóre miejsca i ulice w naszym mieście kilkadziesiąt lat temu. Spotkanie było okazją do wspomnień i zapoznania się z ciekawym fragmentem historii Bielska Podlaskiego. Zakończyło się słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez panią Marię Stepaniuk.

Udostępnij