Biblioteka w plenerze

W dniu 3 czerwca 2023 r. w godz. 12-15 podczas Jarmarku Jagiellońskiego organizowanego przez Bielski Dom Kultury w Parku Królowej Heleny odbyła się cykliczna już forma włączenia się biblioteki w wydarzenie „Biblioteką w plenerze”. Biblioteka przygotowała jak zwykle coś dla najmłodszych czytelników – książeczki do czytania i papierowe bransoletki do samodzielnego wykonania.

Ponadto stoisko biblioteczne obejmowało w tym wydaniu twórczość pisarską Haliny i Jana Maksymiuków, których publikacje biblioteka promowała dzień wcześniej na spotkaniu autorskim; jarmark był kolejną okazją do zaprezentowania książek szerszej publiczności.

Pogoda dopisała, a muzyka, która rozbrzmiewała w parku przypominała dzieciństwo niejednego dorosłego.

Udostępnij